برندینگ دیجیتال

از زمانی که فضای اینترنت برای کسب و کارهای ایرانی جدی تر شد کلمه دیجیتال مارکتینگ جایی نبود که گفته نشود و که البته  هنوز هم بیان میشود.

در خصوص استراتژی و نحوه عملکرد در فضای اینترنت مانند: وب سایت های، سوشال ها، پیام رسان ها و … صحبت میشود.

اما اینکه این دیجیتال مارکتینگ که خود از بخش ها مختلفی ساخته شده است برای موفقیت نیازمند ریسمانی است که آن را با فضای واقعی کسب و کار و شخصیت آن هماهنگ کند این همان برندینگ دیجیتال است.

ما در برندینگ دیجیتال به مباحثی میپردازیم که مدیران و صاحبان کسب و کار و حتی افرادی که در زمینه برندیینگ شخصی خود دغدغه مند هستند علاوه بر آشنایی با فضای اینترنت و علم دیجیتال مارکتینگ بتوانند  هارمونی بین کسب و کار واقعی ( فیزیکی – سنتی ) و کسب و کار دیجیتال خودشان را حفظ کنند.