من نه! همه ما برای موفق شدن نیازمند هم هستیم! ما باهم تکمیل می شویم! کسی نسبت به دیگریَ برتری ندارد، فقط ممکن است فرد یا افرادی در جمع نسبت به هم تجربه های متفاوتی داشته باشند و یا افرادی تجربه های بیشتری نسبت به موضوع مطرح شده در جمع داشته باشند، همین!

این فرم فرصتی است که با هم بیشتر آشنا شویم. پیشاپیش از اینکه وقت میگذارید و با دقت فرم مربوطه را تکمیل می کنید بسیار سپاسگزارم.

                                                                                                        با احترام سعید فتوت

سبد خرید

شما با دانلود فایل متعهد میشوید که به ازای هر نسخه که چاپ میکنید به پادکست بی پلاست حداقل 50.000 تومان کمک کنید.